with No hi ha comentaris

TCcuadernos. Col·lección (TA) Temes d’Arquitectura: Projectes fi de carrera (1)


 

 

Publicació que concentra una mostra dels millors Projectes Final de Carrera duts a terme pels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València durant el curs 2002.

El projecte Cases en el Parc parteix d’una reflexió sobre la ciutat de Palerm (Itàlia), on apareixen certes zones com l’últim residu que no s’adapta al traçat brusc de la ciutat. Són punts precisos, disseminats al llarg del teixit construït, constituïts per places, buits, jardins i edificis de gran i xicoteta escala.

L’espai intervingut se situa en un sistema d’accessos i basaments que s’alternen al llarg del Cors Pisani definint un recorregut alternatiu al llarg del carrer. Diferents alineacions i estratificacions produïdes al llarg del temps articulen el programa de l’àrea que dóna lloc a dos nivells de lectura: el dels elements a l’escala del carrer i el de les relacions urbanes amb el que està d’esquenes a ella.

> Link a la publicació

Col·lecció: Temes d’Arquitectura, 2005
Edita: General d’Edicions d’Arquitectura