with No hi ha comentaris

Rehabilitació d’habitatge a L’Eixample (València)


 

 

L’habitatge se situa en un edifici construït l’any 1944 de L’Eixample de València. Es derroquen tots els envans existents per a deixar un espai buit i poder aprofitar tota la dimensió i l’altura possible que ofereix l’envolupant. Es recupera i aïlla la coberta original per a deixar vistes les bigues de fusta que protagonitzen el nou espai.

La il·luminació natural flueix per tota la casa donant lloc a un espai continuu amb la mínima compartimentació possible. La llum i l’aire entra per tots els costats de l’habitatge, no donant opció a la foscor. La connexió d’espais es reforça amb la continuïtat dels paviments i els espais es fiten amb mobles i tèxtils. Els sòls de fusta, els paraments blancs i les bigues recuperades dels sostres formen l’envolupant. Una base minimal per a albergar el barroquisme de les coses de sempre i les que van arribant.

Any: 2010
Superfície: 110 m2
Promotor: Privat