with No hi ha comentaris

Habitatge en Velluters (València)


 

 

Al cor de Velluters, es recupera un apartament a la vora de la ruïna, antigament destinat a l’allotjament per al servei de l’edifici noble adjacent.

Es dissenya un habitatge que s’adapte amb el temps a la vida i necessitats dels seus habitants. La prioritat és disposar d’un espai flexible que es puga utilitzar com a zona de treball o com a habitació secundària.

Conservar l’essència de la casa és la segona prioritat. Ensenyar les seues entranyes, aprofitar cada racó, recuperar i posar en valor els elements originals de l’habitatge com són els sostres de fusta o les rajoles hidràuliques, i inundar la casa de llum.
L’habitatge llueix uns sostres de fusta que arriben a vegades fins a més de quatre metres d’altura. Es recuperen les bigues i es reconstrueix l’entrebigat rejuntant els enderrocs amb els quals es construïen aquests elements en aquella època.

El blanc és el color base i llenç de la casa. La compartimentació és mínima i els envans no arriben fins a dalt. D’aquesta manera la continuïtat dels sostres potencia la sensació d’amplitud espacial.

Any: 2012-2013
Superfície: 70 m2
Promotor: privat