with No hi ha comentaris

Restauració del conjunt arquitectònic “Hacienda de San Pablo” en La Orotava, Tenerife


 

 

Rehabilitació integral del conjunt arquitectònic amb protecció integral que forma part del Catàleg Monumental Extramurs de la Vila de la Orotava, a Tenerife.

La construcció de major valor arquitectònic és d’estil mudèjar, i va ser construïda en ple segle XVIII. Des de feia moltes dècades va ser transformada en empaquetadora de plàtans deixant de costat la seua missió domèstica. La parcel•la disposa a més d’altres 5 edificacions auxiliars. Es tracten de naus de diferents grandàries de formes quadrangulars i coberta a dues aigües amb cobertes i sistemes estructurals independents de valor arquitectònic menor.

Els treballs realitzats han consistit en la rehabilitació integral de l’immoble incloent cobertes, tancaments exteriors, murs de contenció, esplanada i jardins exteriors, tot açò necessari per a la consolidació del conjunt en avançat estat de deterioració, focus d’humitats i insalubritat.

La intervenció consisteix en la reparació i reposició dels elements estructurals deteriorats de l’edifici, per a restituir les seues condicions originals sense deteriorar el seu valor original ni desvirtuar el caràcter de l’edifici. Els materials emprats són recuperats o similars als originals.

Any: 2009-2010
Projecte: Eva Verdú
Direcció d’obra: Eva Verdú, Giovanni Durán Polo
Promotor: privat