with No hi ha comentaris

Pla d’Usos participat del Paratge Natural Municipal (PNM) “El Molón”  (Camporrobles, comarca Utiel-Requena)


 

 

El Pla d’Ús Públic Participat del PNM El Molón (Camporrobles, comarca d’Utiel-Requena) és una proposta tècnica de gestió global i transversal d’un entorn natural protegit, que ha incorporat la participació ciutadana com a inici de la formulació de mesures i accions que contribuïsquen a la revitalització d’usos d’aquest entorn.
La importància del PNM El Molón com a espai protegit prové dels seus elevats valors naturals, culturals i recreatius, així com de l’alt potencial educatiu de l’enclavament per la conjunció d’aquests caràcters. Alberga un dels principals conjunts arqueològics de la província de València, el jaciment arqueològic poblat ibèric del Molón, ocupada pels ibers des dels segles VII a l’I a. de C. amb importants restes del seu urbanisme i la seua forma de vida.
El document ha permès identificar la situació actual del paratge, un diagnostique a data 2017, i integrar l’accessibilitat universal de visitants i la regulació d’activitats necessàries per al gaudi i divulgació amb la conservació mediambiental d’aquest enclavament de singular valor natural i patrimonial permetent marcar les directrius a seguir a curt, mitjà i llarg termini per a la correcta gestió d’aquest espai natural.

Any: 2017
Redacció: Eva Verdú, Natalia Fernández
Promotor: Ajuntament de Camporrobles
Finançament: Diputació de València